From May, 2021

06.27.2021

dækket er neutraltstyrhuset er hans og han mangler dig ikkeisen over havet, hans optegnelser i loggenhver time: position,forskelle og lighederrepetitioner, variationer yderst i horisonten er en violet stregaf luft, havis og univers der er ingen ord. der er værenabsolut tilstand og nærhed små bider af barndom farer forbilugte, lyde og stemmerind mod kysten der ikke kan sesflyer arktiske måger, små og fede hvordan smøret skal fra papirettil skålen og låget der er formetsom en høne, hvordan det forvirrerdig siden mælk ikke hører sammen med æg hvordan knive vendes indadmod tallerkener og spidsen af servietteropad og at man ikke rækkerud efter…