books

2022. allegiance. greenland. series books isbn: 9788799510528

2022 septemberlyren. (overs.) copenhagen. korridor isbn: 9788794192026

2021 loss. copenhagen. series books isbn: 9788799510576

2019 bliss. svalbard. series books isbn: 9788799510573

2018. brænding. thy: series books. isbn: 978-87-995105-6-6

2018. mørke. thy: series books. isbn: 978-87-995105-9-7

2017. jämtska. copenhagen: antipyrine. isbn: 9788793108776

2016. agnes martin, samlede skrifter (overs.) virkelig. isbn: 978-87-99883-5-3

2016. mainland. california: toad press international chapbook series

2014. det uforstyrrede sind. copenhagen: virkelig. isbn: 978-87-996744-4-2

2013. fourth series; hearts. copenhagen: series books. isbn: 978-87-995105-1-1

2013. handbook of minerals and stories. utah: series books. isbn: 978-87-995105-2-8

2012. edens. copenhagen: virkelig. isbn: 978-87-99334-13-1

2012. fastland. copenhagen: edition afterhand. isbn: 978-87-90826-16-1

2012. third series; hearts. göteborg. series books. isbn: 978-87-995105-0-4